Rune Hedberg

Ett märkligt möte i Skradärkvänn

Ett märkligt möte i Skradärkvänn

Det är inte utan vissa betänkligheter som jag återger en upplevelse av oväntat och annorlunda slag, som jag var ...