Rull Elsa Olofsson med flera

Från ungdomen till ålderdomen minn sukktenum

Från ungdomen till ålderdomen minn sukktenum

Det var en gång - så börjar alla sagor och denna långa sannsaga började för väldigt länge sedan, närmare bestämt ...