Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å fugällåt varändaste nåt. Å nu så gor i åuttär å stjot åut män båt å rur jätt slag utå vejtjän å fin att plassär,…