Rull Anders Jönsson

Je lådigs-veis

Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å ...
Sötäpplena

Sötäpplena

Krånggårdens äppelträd. Foto från 1917 K Lärka Det var sed i övre Dalarna förr i tiden, att den vuxna ungdomen ...