Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ciceron, och jag begav oss uppefter Mångån för att besiktiga eventuella slaggförekomster samt stenrösen belägna i trakten…

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro Sollfolket kan vara glada över att deras ö inte är av så labilt vulkaniskt ursprung som exempelvis Heimaey vid Island. Emellertid har naturkatastrofer även drabbat denna solens ö iform av en nog så…