Ragnar Lannerbro

Befolknings- och förmögenhetsförhållanden

Befolknings- och förmögenhetsförhållanden

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro Från vilken tid Mora blev administrativ sockenbildning är ännu höljt i dunkel. ...
Kopparfyndigheten i Flenberget

Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ...
S:t. Laurentius kapell

S:t. Laurentius kapell

Foto: L.E. Klockar Bild 1. Planskiss S:t Laurentius kapell. I publikationen "Sveriges kyrkor" hade professor ...
Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro 1. Bergrundskarta över Sollerön Sollfolket kan vara glada över att deras ö ...
Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...