Per Suther

Ryssa – Skålnäset

Ryssa – Skålnäset

Gränsdragningen mellan Vika och Utmelands skifteslag vid Ryssa tyder på att Vikaborna vid gränsens fastställande ...