Per Erlandsson

Mångbro kolugnar

Den första ransonering som drabbade oss vid krigsutbrottet 1939 var den av bensin och andra drivmedel. För Anders ...