Pelle Sollerman

Det stora köpet av Solleröskogen 1855

Det stora köpet av Solleröskogen 1855

1850-talets första hälft kännetecknas av en stark högkonjunktur i hela vårt land. Den hade sitt ursprung dels i ...
Ett fattigbröd från Sollerön

Ett fattigbröd från Sollerön

Teckning av Margit Andersson Min far Böl Ull, yngste sonen till Böl Olof Andersson, "Svartull" kallad, skildrar ...
Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

När jag gick igenom 1800-talets kyrkorådsprotokoll för Sollerö församling var det en sak som förvånade mig. Av ...
Sollerön i länsmansbrev från 1830- 1840-talen

Sollerön i länsmansbrev från 1830- 1840-talen

När man besöker landsarkivet i Uppsala, som är arkivdepå även för Kopparbergs läns officiella handlingar, blir man ...