Oskar Andersson

Markaffär med Siljansfors bruk

Markaffär med Siljansfors bruk

"År 1739 Dominica IX Trenit" (nionde söndagen efter Trefaldighet) "inkom uti Sakristian Brukspatron, ädel och ...
Siljansfors försökspark

Siljansfors försökspark

Del av 1764 års karta utvisande omtvistade skogsmdrker närmastSiljansfors bruk. Observera att Vika byamän gjorde ...