Oskar Andersson

Siljansfors försökspark

Del av 1764 års karta utvisande omtvistade skogsmdrker närmastSiljansfors bruk. Observera att Vika byamän gjorde ...