Oscar Andersson

Haffsgata – rågång och vinterväg

Haffsgata – rågång och vinterväg

Sollerö socken var fram till 1775 en sättung, ibland kallad fjärding,*) inom Mora socken. Solbygge sättung som den ...
Vattenkraft från Sollerösjöar

Vattenkraft från Sollerösjöar

Med eller utan (?) solleröbornas medgivande, nyttjade Siijansfors Bruk vattnet från de sjöar som avvattnas via ...