Olof Jonny Berg

Flena, vår sista levande fäbod

Flena, vår sista levande fäbod

Nämkar Kari och Snis Mejt löser korna. Följande uppsats är en seminarieuppsats, som godhetsfullt ställts till ...