Sveriges första spelmansstämma

hölls i Gesunda Av professor Mats Rehnberg Sedan omkring en mansålder har det hållits spelmansstämmor i olika delar av vårt land. Numera utgör de en slags folkmusikkonserter, som blivit alltmer uppskattade av en växande publik.…