Mats Renberg

Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Av professor Mats Rehnberg Spelmansstämman i Gesunda 1906.Ljuder Anders, Nils Andersson, Anders Zorn Sedan ...