Mas Karl Nilsson

Ung på 30-talet

Ung på 30-talet

Många menar att livet var bättre förroch sannolikt har de väl rätt när de anser detta.Ty bättre är ungdomens dagar ...