Märta Thorell

I sjukvårdens tjänst

I sjukvårdens tjänst

För oss över 70 år har otroligt mycket ändrats sedan vi var barn. Kanske särskilt här på Sollerön, som då var mer ...