Lisa Boström, Britt-Inger Nilsson

Sollerökören sprider sina sånger västerut

Sollerökören sprider sina sånger västerut

2009 fick vi i Sollerökören via Karin Kent från Hindersgården kontakt med en församling i den lilla staden ...