Lilly Palmestedt

Erlandsson

Erlandsson

År 1888 på hösten föddes i Kulåra en gosse som fick namnet Anders. Hans mor Nisis Karin träffade sedan en ...