Lars Öberg

Dagens skogsbruk på Solleröskogen

Dagens skogsbruk på Solleröskogen

Hur bedrivs skogsbruket på solleröskogen nu på 2000-talet? En krympande kategori skogsägare, de som själva vill ...