Lars Grudén

Sollerö Församling i Mora kyrkliga samfällighet

Sollerö Församling i Mora kyrkliga samfällighet

Kort historik När Sollerö församling bildades år 1775 hade den sedan senmedeltiden varit en kapellförsamling ...