Kersti Jobs Björklöf, Karin Lindvall

Fältarbeten på Sollerön

Fältarbeten på Sollerön

Intresset för Dalarna och Sollerön bland folklivsforskare är av gammalt datum. Artur Hazelius, Nordiska museets ...