Karl Stunis

Fiskodlingen på Sollerön

Vanligtvis har de större fiskodlingarna tillkommit efter vattendomstolens dom, som ålagt kraftverksbyggarna och ...