Karl Nilsson och Helmer Nilsson

Bastun i Solrejs

Bastun i Solrejs

Vem som var den egentlige idékläckaren till att bygga en bastu i Solrejs i södra Häradsarvet är inte gott att ...