Johanna Braf

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt

Början av 1930-talet var en besvärlig krisperiod med stor arbetslöshet, och som en följd därav var det svårt att ...