Jack Gottling

Etablering av vindkraftsparker på Solleröskogen

Etablering av vindkraftsparker på Solleröskogen

Inledning De första vindkraftverken i Sverige har varit i drift sedan början av 1980-talet då flera större ...