Inger,Rolf,Sören Boström

Familjen Boström

Familjen Boström

Pappa Elon kom från ett litet samhälle, som heter Vimosågen i Venjans socken. Mamma Märta var sollerökulla, ...