Hasse Sundberg

Fösst arbetä ätt skåjlan

Fösst arbetä ätt skåjlan

Ur i fikk mätt fösst arbet? Ä va sä i add sluta skåjlam. I fikk byrj-å upi afärim a morbror männ - lndes Gunnar - ...