Håll Nils Mattsson

Älvdalspojkens uppenbarelse

Älvdalspojkens uppenbarelse

Då man var barn - på 1880-talet - talades i Sollerön mycket om "älvdalspojken" och hans märkliga uppenbarelse. Det ...
Byskifte och byalag före lantmäteriet

Byskifte och byalag före lantmäteriet

Ur Håll Nils Mattssons anteckningar. Från slutet av 1700-talet fram till tiden för storskiftet på 1800-talet ...
Husbygge – timring

Husbygge – timring

Håll Nils Mattsson, om vars gärning som folklivsforskare och upptecknare för ULMA det skrivits i 1978 års ...
Lanthandlaren

Lanthandlaren

Den första handelsboden på orten öppnades i slutet av 1850-talet i Ållasgården i närheten av kyrkan, av gårdens ...
Öde, lycka och vedergällning

Öde, lycka och vedergällning

Håll Nils Matsson, 1877-1959, besvarade på sin tid ett stort antal frågelistor i skilda ämnen från ULMA (Uppsala ...
Sollerögubbar

Sollerögubbar

I början av år 1950 kunde man i Falu Kuriren läsa en rad artiklar med rubriken "Sollerögubbar", skrivna av ...