Håll Nils Mattsson/Margit Andersson

Glimtar från Sodom och Gomorra

Glimtar från Sodom och Gomorra

En vinter vid sekelskiftet befann sig två Kulårapojkar på Vikaskogen för att köra kolved. Intill arbetsplatsen låg ...