Håll Nils Matsson

Djässbod förr i värdn

Djässbod förr i värdn

Äktenskapet var af Gud stiftat. Detsammas ingående blef därför inte blott en hjärte- och hederssak utan äfven en ...
När Flintull Lass fick Nisis Kisti

När Flintull Lass fick Nisis Kisti

Giftermål har alltid skett inom det egna ståndet, och ingen inom den släktgren det här gäller, har gift sig med en ...