Håll Albert Jönsson

Barnbespisningen och vinhandeln

Barnbespisningen och vinhandeln

Två stora ärenden i den gamla kommunalnämnden År 1842 brukar betecknas som den svenska folkskolans födelseår. ...
En skogsbegravning

En skogsbegravning

180O-talet var på Sollerön en självhushållens tid. Åkerlapparna var små och barnkullarna stora. Alla sätt att ta ...
Ett stugmöte på 1910-talet

Ett stugmöte på 1910-talet

sett genom en liten skolpojkes ögon och hans funderingar därom. Det skulle bli stugmöte på Flint-gården i ...
Fäbodstället Norra Läberg

Fäbodstället Norra Läberg

Fäbodstället Norra Läberg var under sin glansperiod en ganska stor västerfäbod med c:a 20 hushåll från Lövbergs ...
Mors lilla Olle i Lidumöri

Mors lilla Olle i Lidumöri

Under hela 1800-talet var det självklart, att överallt där det gick att komma åt med en lie, där skulle alla ...
Om forskjutsar och Norins travartakt

Om forskjutsar och Norins travartakt

Jöns Norin med hustru och barnbarn. Vi som nu bor på Sollerön, som numera med sina två broar närmast kan ...
Rogarskaveln – gamla tiders bokföring

Rogarskaveln – gamla tiders bokföring

Varje byalag eller "tunnlag", som de kallades på Soll, bestämde på ett enkelt sätt på bystämman om sina gemensamma ...
Sägner kring Kistn-bäcken

Sägner kring Kistn-bäcken

Håll Albert vid Kistn-bäcken. Utför sluttningen av norra Lövberg rinner en bäck, Kistn-bäcken kallad ("bättjen ...
Solleröns yngsta fäbod blir till

Solleröns yngsta fäbod blir till

Sollerön hade redan på 1600-talet ett väl utvecklat fäbodväsen. I 1663–64 års fäbodinventering nämnes utom sju ...
Svedjebruk – rågfall

Svedjebruk – rågfall

Det har sagts om Sollerö-borna, att de varit hjälpsamma och villiga till samarbete men också därtill av ...
Trullstrik – trollstråk

Trullstrik – trollstråk

Man trodde förr, att det fanns vissa "strik", stråk eller sträckningar i skogen och efter färdvägarna, där ...