H. Hindart, Sonja Ekmark

Mångbro kvarn

Mångbro kvarn

Historik över ett århundrade Vid ett sammanträde i sockenstugan på Sollerön den 11 april 1897 beslutades att en ...