Gunnar Påhls

Minnen från beredskapstiden

Minnen från beredskapstiden

"På grund av anbefalld försvarsåtgärd beordras ni att efter mottagande av denna order begiva Eder till.... " ...
Ungdomsminnen från Ryssa

Ungdomsminnen från Ryssa

Jag föddes 15 juli 1914 i Pålsgården i Ryssa. "Barnmorskan" som hjälpte mig till världen hette "Stjinnär Ann" ...