Göte Bäcke

Kolarminnen

Kolarminnen

Under tidigare delen av 1940-talet började bilar köras med gengas och träkol blev en efterfrågad vara. Då beslöt ...