Ryssingen

Solleröns innevånare i gamla tider var jordbrukare. Alla, till och med prästen. Men fisket var ett viktigt komplement i försörjningen. Detta framgår med all tydlighet om man bläddrar i gamla protokoll från socken- och kommunalstämmorna. Och…