Fritjof Brodin

Ryssingen

Ryssingen

Solleröns innevånare i gamla tider var jordbrukare. Alla, till och med prästen. Men fisket var ett viktigt ...
Soldfolk bygger ny by

Soldfolk bygger ny by

Minnesstenen i Nyby År 1827 flyttade en hel del familjer från de övre dalasocknarna till Jämtland. Från ingen ...