Frida Kebo

Minnen från 1930-talet

Minnen från 1930-talet

Värrt tog Andesmäss- å Annmässkallär väjjän? Å var kam donda sidn frå? Varje höst när Halloween-dagen firas går ...