Fredrik Sandberg

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Allt sedan den äldre järnåldern har Sollerön i sjön Siljan varit bebodd av människor. Sollerön är ett synnerligen ...