Ewald Håkansson

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas ...