Ewald Håkansson

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från ...

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas ...