Erik Pettersson

Båtfabriken på Lerön

Båtfabriken på Lerön

Jugen Nils (1875 - 1953) kom från den kända Jugensläkten i Bengtsarvet på Sollerön. Han farfars farfar var Jugen ...
Bildkavalkad

Bildkavalkad

Sool-Öens mångårige medarbetare Ållandes Erik Pettersson har sammanställt en bildserie av foton, såväl äldre som ...
Blästor på Sollerön

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...
Cykelns historia

Cykelns historia

Cykeln har, som alla hjälpmedel som människan har haft under sin tid på jorden, ändrats och förbättrats genom ...
Järnframställning och smide i gamla tider

Järnframställning och smide i gamla tider

Järn, detta material som vi numera betraktar som en nära nog oumbärlig del av vår tillvaro, är inte så gammalt som ...
Johan Öhman

Johan Öhman

Johan Öhman föddes i ett småbrukarhem i Rothagen på Sollerön. Hans föräldrar, soldaten Daniel Öhman och hans ...
Kolning och tjärbränning

Kolning och tjärbränning

Att tillverka träkol i milor har varit aktuellt i våra skogar under lång tid. Det var smederna som hade behov av ...
Långbanken – ett hundraårsminne

Långbanken – ett hundraårsminne

Vattenlederna, sjöar och vattendrag, var i äldre tider de naturliga samfärdslederna mellan de olika bygderna. Att ...
Mångån

Mångån

Vad vore människan utan vatten? Inte nog med att vi använder vatten till en stor del av våra dagliga aktiviteter, ...
Medeltida skrivkonst

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...
Norra Bondpers Per Persson

Norra Bondpers Per Persson

Att han fick tillnamnet Lill Per förklaras av att det under 1800-talet fanns flera Bondpersgårdar i Utanmyra. Två ...
Orientering

Orientering

Något av de första åren på 1930-talet nämnde Albert Påls nånting om en sport som kallades orientering och som han ...
Skogsbruk på 1800-talet

Skogsbruk på 1800-talet

Om man skall beskriva skogsbrukets utveckling i Sverige så måste man kanske börja med att titta på 1700-talets ...
Utanmyra småskola

Utanmyra småskola

Under senare halvan av 1800-talen när den obligatoriska folkskolan började gälla, var Utanmyra en av de ...