Erik Pettersson

Båtfabriken på Lerön

Båtfabriken på Lerön

Jugen Nils (1875 - 1953) kom från den kända Jugensläkten i Bengtsarvet på Sollerön. Han farfars farfar var Jugen ...
Blästor på Sollerön

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...
Järnframställning och smide i gamla tider

Järnframställning och smide i gamla tider

Järn, detta material som vi numera betraktar som en nära nog oumbärlig del av vår tillvaro, är inte så gammalt som ...
Johan Öhman

Johan Öhman

Johan Öhman föddes i ett småbrukarhem i Rothagen på Sollerön. Hans föräldrar, soldaten Daniel Öhman och hans ...
Kolning och tjärbränning

Kolning och tjärbränning

Att tillverka träkol i milor har varit aktuellt i våra skogar under lång tid. Det var smederna som hade behov av ...
Långbanken – ett hundraårsminne

Långbanken – ett hundraårsminne

Vattenlederna, sjöar och vattendrag, var i äldre tider de naturliga samfärdslederna mellan de olika bygderna. Att ...
Medeltida skrivkonst

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...
Norra Bondpers Per Persson

Norra Bondpers Per Persson

Att han fick tillnamnet Lill Per förklaras av att det under 1800-talet fanns flera Bondpersgårdar i Utanmyra. Två ...
Skogsbruk på 1800-talet

Skogsbruk på 1800-talet

Om man skall beskriva skogsbrukets utveckling i Sverige så måste man kanske börja med att titta på 1700-talets ...
Utanmyra småskola

Utanmyra småskola

Under senare halvan av 1800-talen när den obligatoriska folkskolan började gälla, var Utanmyra en av de ...