Erik och Ingeborg Gossas

Ryssa, hemfäboden som blev by

Ryssa, hemfäboden som blev by

I byns äldre historia spelade sjön och ån en stor roll eftersom våra förfäder sökte sig till sjöar och vattendrag ...