Christer Karlsson

Kungajakten

Kungajakten

Foto: Torbjörn Nääs Kronprins Gustafs björnjakt vid Vådsjön den 9 mars 1887. Nedtecknat av Christer Karlsson ...