Bos Nils Olsson

Soldfok i Stockholm

Soldfok i Stockholm

Ända in på 1900-talet sysslade Sollerö-borna nästan uteslutande med jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Lönen ...