Börje Viklander

Att vara präst i utlandstjänst

Att vara präst i utlandstjänst

Som präst har jag haft förmånen att under sex månader följa en svensk bataljon i ett utlandsuppdrag, eller mission ...
Kyrka i förändring

Kyrka i förändring

Svenska kyrkan har på senare år genomgått de största förändringarna sedan reformationen på 1500-talet. Tyvärr har ...