Bond Karl Persson

Mångbro kvarn

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...