Bond Anna Mattsson

Goda grannar

Goda grannar

Bond Anna »Du frågar om jag minns, hur de gamla hade det förr? - Ja, jag minns väl morfar, som »djikk mylå«. ...