Birgitta Lafvas, Ann-Mari Lindgren, Anna-Britta Svensson