Berit Schiölde

Radiogudstjänst från Klikten

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...