Axel Bohm

Gruddbo norra delen

Om man räknar bort de två byklasarna i södra ändan av byn, Kulåra och Rullbo, som också hör till Gruddbo by, ...