Astrid Gustafsson

Klinkbyggda båtar

Klinkbyggda båtar

Gokstadsskeppet. Vikingatida skepp, utgrävt 1880 i Vestfold. Gokstadsskeppet var ett klinkbyggt krigsskepp ...
Livet på Sollerön under vikingatiden

Livet på Sollerön under vikingatiden

Hur levde de människor som begravdes i Bengtarvet för ungefär 1000 år sedan? Med hjälp av kunskap om hur andra ...
Praktföremål från vikingatiden

Praktföremål från vikingatiden

På Sollerön finns mellan 50 och 140 gravar från vikingatidens slutskede (950- 1050 e. Kr.) Osäkerheten om antalet ...
Sollerön i vikingatid

Sollerön i vikingatid

Fynd från grav 1. Bearbetat foto från Historiska museet Hur kan Sollerön ha så rika gravfynd från ...