Åsa Cederlund

Sollerögubbar

Sollerögubbar

Människan har odlat jordgubbar sedan 1700-talet. Odlingen tog sin början i Frankrike och jordgubbar introducerades ...