Anders Romson

Att hålla Österdalälven i schack uppströms Siljan

Att hålla Österdalälven i schack uppströms Siljan

Bakgrund Ett bortglömt minnesmärke över våra förfäders kamp för att skydda kyrkan mot Österdalälvens ...