Adolf Knuts

Om att uthärda

Om att uthärda

Vi med vår utvecklade sjuk- och socialvård kan knappast föreställa oss, vad man för bara någon mansålder sedan ...