Kaptenshärbret

Kaptenshärbret

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en km öster om kyrkan. Dit flyttades gården först år 1817. Gården var ursprungligen belägen strax norr om kyrkan, exakt när den uppfördes vet man inte med...