Haraldsarvet

Kaptenshärbret

Kaptenshärbret

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en ...